Khởi động mềm 3RW4457-6BC44

688 

Khởi động mềm 3RW4457-6BC44 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở 400 V, tiêu chuẩn 40 ° C: 880 A, 500 kW Bên trong tam giác: 1524 A, 900 kW 200-460 V AC, 230 V AC Thiết bị đầu cuối vít * Sản phẩm đã ngừng sản xuất * Loại thay thế là SIRIUS 3RW5, Loại thay thế ưu tiên là >>3RW5556-6HA14<<

Mã: 3RW4457-6BC44 Danh mục: Từ khóa: ,