Thiết bị công tắc nút nhấn đèn báo 3SU1100-4BF11-1BA0

786.000 

Thiết bị công tắc nút nhấn đèn báo 3SU1100-4BF11-1BA0 Công tắc bấm RONIS, 22 mm, tròn, nhựa, số khóa SB30, có 2 phím, 2 vị trí công tắc OI, chốt, 10:30h/13:30h, tháo chìa khóa O+I, có giá đỡ, 1 NO, đầu vít , có thể có các khóa đặc biệt: SB31, 421, 455