Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7412-1RC

688 

Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7412-1RC SPD Loại 1, 2P 1+1 FM UN 240/415V, UC 350V ac 1+1 MẠCH