Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7414-1RC

688 

Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7414-1RC SPD Loại 1, 4P 3+1 FM UN 240/415V, UC 350V ac 3+1 MẠCH