Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7461-0RC

688 

Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7461-0RC Bộ chống sét LOẠI 2 UN 240/415V, UC 335V ac 1+0 MẠCH