Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7483-6RC

688 

Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7483-6RC SPD Loại 2, 3P fuer PV UCPV 1170V dc 2+V CIRCUIT