Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SY 5SM9322-0KK

632.000 

Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SY 5SM9322-0KK Bộ RC, 2 cực, loại AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V