Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SY 5SM9345-0KK

1.236.000 

Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SY 5SM9345-0KK Bộ RC, 4 cực, loại AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V