Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SY 5SM9442-0KK

750.000 

Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SY 5SM9442-0KK Bộ RC, 4 cực, loại AC, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V