Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP5192-7CC

2.372.000 

Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP5192-7CC Cầu dao loại nhỏ 220 V DC 10kA, 1 cực, C, 125 A