Phần mềm 6AV2103-0HA05-0AA5

719 

6AV2103-0HA05-0AA5 Phần mềm Kỹ thuật SIMATIC WinCC Professional 4096 PowerTags V15.1 trong TIA Portal; Giấy phép nổi; SW và tài liệu trên DVD; Mã bản quyền trên ổ flash USB; Loại A; 6 ngôn ngữ: deenfresitzh; Windows 7 (64-bit)

Mã: 6AV2103-0HA05-0AA5 Danh mục: Từ khóa: ,