Phần mềm 6AV2104-0HA05-0AA0

713 

6AV2104-0HA05-0AA0 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1 R-SW trong TIA Portal; Giấy phép đơn; SW và tài liệu trên DVD; Khóa cấp phép đang bật

Mã: 6AV2104-0HA05-0AA0 Danh mục: Từ khóa: ,