Phần mềm 6AV6361-2AA01-4AH0

684 

6AV6361-2AA01-4AH0 Information Server 2014 SP3 Gói cơ bản phần mềm thời gian chạy giấy phép duy nhất bao gồm. 3 giấy phép cho khách hàng truy cập bao gồm. 1 giấy phép f. nguồn dữ liệu acc. Tải xuống SW và khóa cấp phép Ngôn ngữ loại A 7 (deenfresitzhja) có thể thực thi được trong Windows 7 Prof/Ent/Ult

Mã: 6AV6361-2AA01-4AH0 Danh mục: Từ khóa: ,