Phần mềm 6AV6371-1CF07-5AX0

673 

6AV6371-1CF07-5AX0 Tùy chọn SIMATIC WinCC/Redundancy V7.5 cho phần mềm SIMATIC WinCC V7.5 Runtime Giấy phép duy nhất cho 2 cài đặt ******************************* ** Nội dung: 1x USB

Mã: 6AV6371-1CF07-5AX0 Danh mục: Từ khóa: ,