Phần mềm 6AV6371-1HQ17-4BX0

667 

6AV6371-1HQ17-4BX0 Thẻ lưu trữ SIMATIC WinCC/Archive V7.4 5000 (có thể đếm được) Tùy chọn cho phần mềm thời gian chạy WinCC V7.4 Giấy phép đơn Tải xuống khóa cấp phép ************************* ******* Địa chỉ E-mail cần thiết để giao hàng

Mã: 6AV6371-1HQ17-4BX0 Danh mục: Từ khóa: ,