Phần mềm 6AV6381-2BD07-5AX0

659 

6AV6381-2BD07-5AX0 Phần mềm hệ thống WinCC V7.5 RT 512 (512 PowerTags) phần mềm thời gian chạy giấy phép đơn SW và tài liệu trên DVD Mã bản quyền trên thẻ nhớ USB Loại A 5 ngôn ngữ (deenfresit) Vui lòng

Mã: 6AV6381-2BD07-5AX0 Danh mục: Từ khóa: ,