Phần mềm 6AV6381-2BE07-4AH0

658 

6AV6381-2BE07-4AH0 Phần mềm hệ thống WinCC V7.4 SP1 RT 2048 (2048 Power Tags) phần mềm thời gian chạy giấy phép đơn SW và mã bản quyền tải xuống Loại A 5 ngôn ngữ (deenfresit) thực thi trong Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bit)/ 7 Prof/Ent /Ult +SP1 (64 bit)/ 8.1 Prof./Ent (32 bit)/ 8.1

Mã: 6AV6381-2BE07-4AH0 Danh mục: Từ khóa: ,