Phần mềm 6AV6381-2BN07-4AH0

651 

6AV6381-2BN07-4AH0 Phần mềm hệ thống WinCC V7.4 SP1 RC 512 (512 Power Tags) Phần mềm thời gian chạy/Cấu hình giấy phép nổi SW và mã bản quyền tải xuống Lớp A 5 ngôn ngữ (deenfresit) thực thi trong Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bit)/ 7 Prof /Ent/Ult +SP1 (64

Mã: 6AV6381-2BN07-4AH0 Danh mục: Từ khóa: ,