Phần mềm 6AV6381-2BN07-4AX0

650 

6AV6381-2BN07-4AX0 Phần mềm hệ thống WinCC V7.4 SP1 RC 512 (512 PowerTags) Phần mềm chạy/cấu hình trên DVD giấy phép nổi trên ổ flash USB Loại A 5 ngôn ngữ (deenfresit) Có thể thực thi trong Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit) / 7 Prof/Ent/Ult

Mã: 6AV6381-2BN07-4AX0 Danh mục: Từ khóa: ,