Phần mềm 6AV6381-2BN07-5AX0

649 

6AV6381-2BN07-5AX0 Phần mềm hệ thống WinCC V7.5 RC 512 (512 PowerTags) Phần mềm chạy/cấu hình trên DVD giấy phép nổi Giấy phép trên thẻ nhớ USB Loại A 5 ngôn ngữ (deenfresit) Vui lòng theo dõi bản phát hành sản phẩm: support.industry.siemens.com Mục SIOS

Mã: 6AV6381-2BN07-5AX0 Danh mục: Từ khóa: ,