Phần mềm 6AV6381-2BP07-4AX0

647 

6AV6381-2BP07-4AX0 Phần mềm hệ thống WinCC V7.4 SP1 RC 2048 (2048 PowerTags) Phần mềm thời gian chạy/cấu hình trên DVD giấy phép nổi trên ổ flash USB Loại A 5 ngôn ngữ

Mã: 6AV6381-2BP07-4AX0 Danh mục: Từ khóa: ,