Phụ kiện cho tủ điện âm tường 8GB5005-5KM

348.000 

Phụ kiện cho tủ điện âm tường 8GB5005-5KM Thiết bị đầu cuối RCCB N=3×16 mm2 và 2×10 mm2