Phụ kiện cho tủ điện âm tường 8GB5017-5KM

1.109.000 

Phụ kiện cho tủ điện âm tường 8GB5017-5KM Công nghệ cắm dải đầu cuối N/N N1=3x 25 mm2 và 14x 4 mm2 N2=3x 25 mm2 và 14x 4 mm2