Phụ kiện điện cho MCB 5ST3053

6.321.000 

Phụ kiện điện cho MCB 5ST3053 cơ chế vận hành từ xa 5ST3 Cơ bản 12-30 V AC / 12-48 V DC; 1,5MW; cho CB, RCBO lên đến 3 cực, công tắc BẬT/TẮT