Phụ kiện điện cho MCB 5SM6021-2

6.952.000 

Phụ kiện điện cho MCB 5SM6021-2 Khối thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD, 1-16 A 230 V cho CB và RCBO 1+N 2MW