Phụ kiện điện cho MCB 5SM6014-2

9.381.000 

Phụ kiện điện cho MCB 5SM6014-2 Khối thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD, 1-40 A 230 V cho MCB hoặc RCBO 1+N 1MW