Phụ kiện điện cho MCB 5ST3054

8.105.000 

Phụ kiện điện cho MCB 5ST3054 cơ chế điều hành từ xa 5ST3 Cơ bản 230 V AC; 2MW; cho CB, RCBO lên đến 3 cực, công tắc BẬT/TẮT