Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7443-1

19.632.000 

Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7443-1 Bộ chống sét kết hợp loại 1+2 Loại yêu cầu B+C, UC 350V Mô-đun bảo vệ có thể cắm được Mạch 3 cực, 3+0 dành cho hệ thống TNC có màn hình từ xa