Phụ kiện điện cho MCB 5SM6024-2

9.633.000 

Phụ kiện điện cho MCB 5SM6024-2 Khối thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD, 1-40 A 230 V cho CB và RCBO 1+N 2MW