Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9426-0

1.108.000 

Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9426-0 Bộ RC cho 5SL4, 2 cực, loại AC, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 400 V