Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9333-0

694.000 

Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9333-0 Bộ RC cho 5SL4, 3 cực, loại AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V