Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9323-0

632.000 

Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9323-0 Bộ RC cho 5SL4, 2 cực, loại AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V