Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9346-0

1.236.000 

Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9346-0 Bộ RC cho 5SL4, 4 cực, loại AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V