Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9643-0

726.000 

Phụ kiện bảo vệ dòng rò loại AC cho MCB 5SL4 5SM9643-0 Bộ RC cho 5SL4, 4 cực, loại AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V