Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7444-1

25.182.000 

Thiết bị bảo vệ quá điện áp 5SD7444-1 Bộ chống sét kết hợp loại 1+2 Loại yêu cầu B+C, UC 350V Mô-đun bảo vệ có thể cắm được Mạch 4 cực, 3+1 cho hệ thống TN-S và TT có màn hình hiển thị từ xa